Irányítási rendszerek

Minőségirányítási rendszerek (MIR)

Ma már alapkövetelmény, hogy a piacon a vevők igényeit kielégítő termékek és szolgáltatások jelenjenek meg. A megfelelő minőség alapot jelent az üzleti sikerhez.
A minőségirányítási rendszerek megfelelő alapot biztosítanak egy szervezet számára, hogy termékei vagy szolgáltatásai a vevői elvárásoknak minél inkább megfeleljenek.
A minőségirányítási rendszerek kiépítése során koordináljuk a kockázatértékelést, a mutatószámok kialakítását, a célok kitűzését, elvégezzük a szükséges dokumentáció kialakítását, a rendszer bevezetését, beleértve a munkatársak képzését valamint támogatjuk a rendszer tanúsítását és igény esetén - utógondozás keretében - felügyeljük a rendszer további működtetését. 
ISO 9001
Az ISO 9001 a világ legnépszerűbb irányítási rendszerszabványa, alapszabvány, mely minden egyéb menedzsment rendszer alapja. A szabvány a folyamatokat állítja a középpontba. A világosan meghatározott hatáskörök és felelősségi körök, az átlátható folyamatok, a kialakított dokumentáció segíti a munkatársakat feladataik végrehajtásában, és hozzájárul a munkatársak elkötelezettségének növeléséhez. A szabvány alkalmazása olyan minőségirányítási rendszer kialakítását teszi lehetővé, ahol a működési folyamatok szabályozottak, felügyeltek, és folyamatosan fejlesztés alatt állnak, a hatékonyság és a szervezet eredményességének javítása érdekében.
IATF 16949
Az ISO/TS 16949 szabvány helyébe lépő Nemzetközi Gépjármű Különbizottság (IATF – International Automotive Task Force) IATF 16949:2016 az autó- és gépjárműipar vezető nemzetközi minőségirányítási szabványa magába foglalja az ISO 9001 szabvány követelményeit valamint többletkövetelményeket tartalmaz az autóipari beszállítók számára.

Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR)

Jelen korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy az emberiség által a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások mérséklésére megtaláljuk a megfelelő megoldásokat.
Ennek megfelelően napjainkban már sok esetben elvárás, hogy a szervezetek bizonyítsák környezetvédelem iránti elkötelezettségüket és javítsák környezeti teljesítményüket. A szervezetek hatékony, környezetbarát működése környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetésével könnyen megvalósítható.
Munkatársaink abban segítik partnereinket, hogy megtalálják a megfelelő megoldásokat a környezetközpontú irányítási rendszer kialakítására. A rendszer kiépítése során koordináljuk a környezeti tényező-, hatáselemzést, a kockázatértékelést, a célok kitűzését, elvégezzük a szükséges dokumentáció kialakítását, a rendszer bevezetését, beleértve a munkatársak képzését, valamint támogatjuk a rendszer tanúsítását és igény esetén - utógondozás keretében - felügyeljük a rendszer további működtetését.
ISO 14001
Az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer célja, hogy a környezeti tényezők és környezeti hatások elemzésével, a megfelelési kötelezettségek azonosításával és nyomon követésével, a kockázatok és lehetőségek feltárásával, a folyamatok szabályozásával, célok kitűzésével szolgálja a fenntartható fejlődést. A folyamat eredményeképpen a környezeti hatások mérséklése mellett sok esetben költségcsökkenés érhető el, illetve a környezetvédelmi bírságok elkerülhetők.
EMAS
Az Európai Parlament és Tanács környezetvédelmi megfontolásokból rendeletet (1221/2009/EK) alkotott a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme) való önkéntes részvételéről.
Az EMAS rendelet és az ISO 14001 szabvány sok eleme szó szerint azonos. Az EMAS az ISO 14001 szabványra épül, azonban szigorúbb követelményeket támaszt az alkalmazókkal szemben. Az EMAS környezetirányítási rendszert bevezető gazdasági társaság bekerül a közös európai uniós nyilvántartásba.
Az EMAS rendelet célja, hogy támogassa a szervezetek környezetvédelmi teljesítmény értékelését és folyamatos fejlesztését illetve, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot, az érdekelt feleket a szervezet környezeti teljesítményéről.

Energiairányítási rendszer (EIR – ISO 50001)

Minden szervezet képes energiát megtakarítani ugyanazon, jól megalapozott vezetési elvek és technikák alkalmazásával. A megtakarítási lehetőségek a technikai fejlődéssel együtt bővülnek viszont nehezen áttekinthetően, rendszertelenül jelennek meg. Az ISO 50001 szabvány segítséget nyújt a vállalkozásoknak az energiahatékonyság javításához szükséges folyamatok tervszerű létrehozásához. Az energiairányítási rendszer bevezetésével nemcsak költségek takaríthatók meg, hanem az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása is csökkenthető. A 2015. évi LVII. törvény (az energiahatékonyságról) 22. §-a szerint, a nagyvállalat - tevékenységének energetikai jellemzőinek megismerésére köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni, de mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Az energiairányítási rendszer földrajzi, kulturális és társadalmi körülményektől függetlenül minden típusú és nagyságú szervezet számára alkalmazható és hasznos.
A rendszer kiépítése során koordináljuk a kockázatértékelést, az energiaátvizsgálást, a mutatószámok kialakítását, a célok kitűzését, elvégezzük a szükséges dokumentáció kialakítását, a rendszer bevezetését, beleértve a munkatársak képzését valamint támogatjuk a rendszer tanúsítását és igény esetén - utógondozás keretében - felügyeljük a rendszer további működtetését.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR ISO 45001)

A jelenlegi erős versenyhelyzetben a szervezeteknek proaktívan kell kezelniük az üzleti kockázatok minden típusát és ez alól a munkahelyi egészségvédelem és biztonság sem kivétel. Az ISO 45001 szabvány lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy proaktívan fejlesszék a sérülések megelőzésének módszereit és csökkentsék az egészségkárosodás kockázatát. 

A rendszer kiépítése során koordináljuk a kockázatértékelést, a mutatószámok kialakítását, a célok kitűzését, elvégezzük a szükséges dokumentáció kialakítását, a rendszer bevezetését, beleértve a munkatársak képzését valamint támogatjuk a rendszer tanúsítását és igény esetén - utógondozás keretében - felügyeljük a rendszer további működtetését.

Információbiztonsági irányítási rendszerek (IBIR - ISO/IEC 27001)

Az információs vagyonnal történő gazdálkodás a szervezetek egyik legérzékenyebb folyamata. Egy jól működő szervezetben megoldásra vár az adatvédelem, vagyis az adatvesztés megakadályozása és az adatbiztonság vagyis az illetéktelen hozzáférés megakadályozása. Az ipari kémkedések, vírustámadások napjaink kiemelkedő problémái közé tartoznak. Fontos, hogy az információ sértetlen maradjon, bizalmassága ne sérüljön, és rendelkezésre álljon.
A kiindulási pont a szervezet tevékenységének, folyamatainak átvilágítása során a védendő információk felmérése, majd azok alapján az "információs vagyon" meghatározása. Ennek az információs vagyonnak a fenyegetettségeit méri fel a kockázatelemzés. Az elviselhető kockázati szint feletti kockázatok esetére - határoz meg a szervezet védelmi intézkedéseket.
A rendszer kiépítése során koordináljuk az információs vagyon felmérését, a kockázatértékelést, elvégezzük a szükséges védelmi intézkedések meghatározását, a dokumentáció kialakítását, a rendszer bevezetését, beleértve a munkatársak képzését valamint támogatjuk a rendszer tanúsítását és igény esetén - utógondozás keretében - felügyeljük a rendszer további működtetését.

Laboratóriumok felkészítése (ISO/IEC 17025 - kalibráló-, vizsgálólaboratóriumok)

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas bizonyos megfelelőség-értékelési tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, ellenőrzés stb.) elvégzésére. Az akkreditálás célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenység megbízhatóságának emelése, a vizsgálati eredmények és kölcsönös elfogadásának elősegítése, megteremtve a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását.
Az ISO/IEC 17025 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei szabvány nemzetközi referencia azoknak a laboratóriumoknak, amelyek bizonyítani szeretnék, hogy képesek megbízható eredmények elérésére. A szabvány javítja a laboratóriumok és más szervezetek közötti együttműködést azzal, hogy az egyes országokban kapott eredmények szélesebb körben elfogadottá válnak. A vizsgálati jelentések és tanúsítványok további vizsgálat nélkül átvehetők, melyek elősegítik a nemzetközi kereskedelmet.
A szabvány alkalmazása minden olyan szervezet számára hasznos, amely vizsgálatot, mintavételt vagy kalibrálást végez. Ez lehet bármilyen laboratórium, függetlenül attól, hogy a kormányzat, az ipar vagy egyéb szervezet tulajdonában van-e. Hasznos lehet az egyetemek, a kutatóközpontok, a kormányzat, a szabályozó hatóságok, az ellenőrző szervezetek, a terméktanúsító szervezetek és más megfelelőségértékelő testületek számára is.
Az akkreditációra történő felkészítés során elvégezzük a szükséges dokumentáció kialakítását, a rendszer bevezetését, beleértve a munkatársak képzését valamint támogatjuk a rendszer akkreditálást és igény esetén - utógondozás keretében - felügyeljük a rendszer további működtetését.

Integrált irányítási rendszerek

Az irányítási rendszerek integrálását az teszi lehetővé, hogy a vállalati folyamatok különböző területein alkalmazott irányítási rendszerekben számos közös elem található.
Az integrálási törekvéseket elősegíti a rendszerszabványok egységesítését támogató ISO / IEC irányelvek 1. részben kiadott SL melléklet. Az SL melléklet célja az irányítási rendszerek összehangolása azáltal, hogy egységes struktúrával, azonos alapszöveggel, közös kifejezésekkel és meghatározásokkal szolgál.
Az integrált irányítási rendszer két vagy több irányítási rendszerből álló egységes rendszert jelent, mely közös módszerek és dokumentáció alkalmazását feltételezi.
Az integrált irányítási rendszerek kialakítása általában az ISO 9001 minőségirányítási rendszerszabványra épül és kiegészíti azt a többi irányítási rendszer követelményeire adott válaszokkal.
Az integráció során elvégezzük a hasonló vagy egyező követelmények azonosítását, a dokumentáció egységesítését valamint, ezen közös szempontok alapján a bevezetést támogatjuk.

Irányítási rendszerek működtetési feladatainak átvállalása

A cégek a hatékony munkaszervezés és a költségcsökkentés érdekében gyakran bizonyos tevékenységeik kiszervezése mellett döntenek. Ez alól az irányítási rendszer működtetése sem kivétel. Ezt a tendenciát a képzett emberi erőforrás hiánya jelentősen felerősíti, ugyanis nehéz jól képzett, gyakorlott munkatársat találni egy irányítási rendszer kézbentartására.
Megfelelő megoldást tudunk kínálni a kiszervezés mellett döntő szervezetek számára az irányítási rendszerek fenntartásával kapcsolatos teljes feladatkör átvállalásával, illetve bizonyos részfeladatok elvégzésével.

KAPCSOLÓDJUNK

CONSACT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI
ÉS VEZETÉSI TANÁCSADÓ KFT.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.
Tel.: (06-1) 210-8980
E-mail: consact@consact.hu

Ügyfélszolgálat:
Hétfőtől péntekig 9 órától 16 óráig

Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót