COMPLIANCE MANAGEMENT

Környezetvédelem

ISO 14001 és EMAS szerinti rendszer kiépítése

A hosszú távú, felelős gondolkodás bizonyítékaként egyre több szervezet fordít figyelmet tevékenységei, termékei vagy szolgáltatásai környezeti hatásaira. Mindez szigorodó jogi szabályozás, gazdasági politika és más környezetvédelmi intézkedések közepette megy végbe. Amellett, hogy a szervezetek ésszerű, környezetkímélő működést kívánnak megvalósítani, bizonyíthatják azt is, hogy tevékenységük, termékeik és szolgáltatásaik környezeti hatásait szabályozott keretek között tartják. 

Az ISO 14001 és EMAS szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kialakításával segítünk partnereinknek abban, hogy a vállalatvezetés egyéb követelményeivel integrált környezetmenedzsment-rendszert működtessenek, és azt nemzetközileg elismert tanúsítással igazolják. A környezetirányítási rendszer hatékony működtetését, továbbfejlesztését széles körű környezetvédelmi tanácsadással és oktatásokkal támogatjuk.

Munka- és tűzvédelem

Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer - MEBIR 

OHSAS 18001 szerinti rendszerek kiépítése

A munkavállalók egészségének, biztonságának magas fokú védelme, a munkavédelmi jogszabályoknak való megfelelés arra ösztönzi a vállalatokat, hogy irányítási rendszerüket kibővítsék az erre vonatkozó szabályozásokkal és eljárásokkal. A Brit Szabványügyi Testület (BSI) által kiadott OHSAS 18001 irányelv a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszerek kialakítására a világ minden táján általánosan elfogadott követelményrendszerré vált (hazánkban MSZ 28001 számú szabványként jelent meg). 

A segítségünkkel kialakított munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) bevezetésével csökkenthetők a működés kockázatai (balesetek, egészségkárosodás, kieső munkanapok, kártérítési követelések, munkavédelmi bírságok), egyértelművé, áttekinthetővé, szabályozottá válnak a munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységek, tisztázódnak a munkavédelemmel kapcsolatos feladat- és felelősségi viszonyok

Munkahelyi egészségmenedzsment

Kémiai biztonság

A vegyi anyagok számának robbanásszerű növekedése, előállításuk, használatuk során jelentkező egészségügyi és környezeti kockázatok emelkedése szigorú elvárások elé állítja a gyártókat, felhasználókat egyaránt. Szakembereink segítségével partnereink hatékonyan kezelhetik a kemizációból a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok és teljesíthetik a vonatkozó törvényi előírásokat.

 • Felkészítés hatósági ellenőrzésre (előzetes helyszíni szemle, hiánypótlás, nyilatkozattétel, fellebbezés, stb.)
 • Kockázatelemzés: kémiai biztonsági kockázatelemzés elkészítése, felülvizsgálata
 • Biztonsági adatlapok/címketervek: elkészítése, honosítása, aktualizálása
 • Bejelentések elvégzése (hazai és Uniós):
 • veszélyes anyagokkal/keverékekkel folytatott tevékenység bejelentése,
 • veszélyes anyagok/keverékek bejelentése,
 • biocid termékek bejelentése
 • CLP bejelentés: vegyi anyag bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe az Európai Vegyi anyag Ügynökséghez (ECHA)
 • PIC bejelentés: vegyi anyagok kivitelével, behozatalával kapcsolatos bejelentés az Európai Vegyi anyag Ügynökséghez (ECHA)
 • Gyártott/importált anyag REACH regisztrációjában segítségnyújtás
 • Biocid termékek nemzeti engedélyeztetésében segítségnyújtás
 • Újraosztályozás/besorolás: a CLP rendeletnek megfelelően újraosztályozás
 • Oktatások: kihelyezett REACH / CLP / Kémiai biztonsági oktatás

KAPCSOLÓDJUNK

CONSACT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI
ÉS VEZETÉSI TANÁCSADÓ KFT.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.
Tel.: (06-1) 210-8980
E-mail: consact@consact.hu

Ügyfélszolgálat:
Hétfőtől péntekig 9 órától 16 óráig

Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót