TQM

A TQM egy olyan vezetési filozófia, illetve erre épülő irányítási rendszer, amelynek központjában a minőségi teljesítés áll.

A szervezet valamennyi tagjának aktív közreműködésén alapszik. Célja, hogy a szervezet hosszú távon úgy érjen el üzleti sikert, hogy közben kivívja vevői, partnerei elégedettségét, hasznára legyen a szervezetben dolgozó embereknek és a széles értelemben vett társadalomnak is.

Miben segít a TQM?

 • Az üzleti kiválóság elérésének vezetői támogatásában, a vezetés hatékonyságának növelésében, a döntéshozatal javításában.
 • A tudatos, rendszerszerű helyzetértékelés elvégzésében (eredmények, beavatkozási lehetőségek, belső összefüggések).
 • A szervezet tevékenységével kapcsolatban álló érdekelt felek és ezek elvárásainak azonosításában, a prioritások meghatározásában.
 • Az erőforrások hatékonyabb felhasználásában, különös tekintettel az emberi erőforrásokra.
 • A célokat a szervezet tagjai számára lebontja és elérését minden dolgozó egyedi feladatává teszi.
 • Növeli a dolgozók kötődését, lojalitását munkahelyükhöz.

Az üzleti kiválóság (EFQM) irányítási modelljének jellemzői:

 • Az irányítást egy szabályozó körként, körfolyamatként (Plan-Do-Check-Act) definiálja
 • A vezetés számára az alábbi prioritásokat határozza meg:
  • Üzleti eredményesség biztosítása.
  • Ügyfél elégedettség elérése.
  • Dolgozók megelégedettségének kivívása
  • Társadalmi elvárásoknak való megfelelés.

Alkalmazandó módszerek:

 • Eredmények mérése a célokhoz kapcsolódó területeken.
 • Összehasonlítás önmagunkkal és más releváns teljesítményekkel, („benchmarking”).
 • Beavatkozás a szervezet működési folyamataiba.