Szakpolitika-elemzés és hatásvizsgálat

Jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) szerint a jogszabályok társadalmi-gazdasági hatásait a jogalkotást megelőzően elemezni kell, valamint meg kell vizsgálni a megalkotott hatályosulását is.

A jogszabályok, szabályozási koncepciók és ágazati, szervezeti stratégiák hatásainak, szakmai, társadalmi és pénzügyi-gazdasági következményeinek előzetes vizsgálata egyre fontosabb elvárás a közigazgatási szervekkel szemben is, annak érdekében, hogy funkcióikat hatékonyan és a közérdeknek megfelelően láthassák el. Ennek elősegítése, szakmai támogatása érdekében a Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. régi és új partnerei számára ajánlja új szolgáltatását:

Szakpolitika-elemzés és hatásvizsgálat

A szakpolitika-elemzés és hatásvizsgálat a jogszabály- stratégia- és szakpolitika-alkotáshoz nyújt szakmai segítséget. Saját tanácsadóink és külső szakértőink a közigazgatási, kormányzati döntés-előkészítést támogató elemzéseket, hatásvizsgálatokat készítenek, felméréseket végeznek a közpolitikai döntések szakmai megfelelőségének, megalapozottságának biztosítása érdekében.

A szakpolitikai elemzés (policy analysis)

A szakpolitikai elemzés elsősorban egyedi vagy normatív közigazgatási döntések szakmai alternatíváinak kialakítására irányul. Célja a valóságos szabályozási/döntési igényeken alapuló, cél- és eredményorientált kormányzati/közigazgatási döntés(ek) preferált opcióinak kidolgozása az érintettek azonosításával és a végrehajtás erőforrás-igényének meghatározásával az alábbi részfeladatok teljesítésén keresztül:

 • Probléma-azonosítás
 • Szakpolitikai alternatívák meghatározása
 • Policy-preferenciák megállapítása
 • Tervezet elkészítése
 • Végrehajtás és ellenőrzés megtervezése
 • Értékelés módja
 • A jogszabályi hatásvizsgálat a jogalkotási törvény által megkívánt társadalmi hatásvizsgálat elvégzését célozza. Ennek keretei között sor kerül a
 • Társadalmi hatásvizsgálatra (azaz a társadalmi költségek elemzésére), a gazdasági hatásvizsgálatra (költséghatékonysági elemzésre, a megvalósítás
 • erőforrás-igényének és pénzügyi-gazdasági következményeinek azonosítására), valamint a
 • szakmai hatásvizsgálatra (a hatásosság, vagyis a szakmai célok elérésének elemzésére).
 • Szakmai érdekképviselet
 • A Consact mint az egyik legrégebbi és legnagyobb magyar minőségfejlesztési és vezetési tanácsadó cég, másfél évtizedes tapasztalataival, kapcsolataival támogatást nyújt a közreműködésével kidolgozott szabályozási koncepciók, stratégiák és szakpolitikák elfogadtatásának támogatásában
 • szakmai rendezvények, konferenciák szervezésével;
 • két- és többoldalú konzultációk folytatásával;
 • marketingtevékenységgel és szakmai kommunikációval.