Stratégiaalkotás

A stratégiaalkotás a szervezetek hosszú távú üzleti és piaci céljainak meghatározása és az azokhoz vezető legmegfelelőbb út kijelölése.

strat_abra_1_kor_170A stratégiaalkotási folyamatban kulcsszerepe van az alapos és körültekintő elemzésnek, amelynek során a szervezet adottságainak és üzleti lehetőségeinek meghatározása, valamint a lehetséges kockázatok értékelésére kerül sor.

Ezt követően kerülhet sor a stratégiai célok, a fő szervezeti prioritások meghatározására, valamint az ezek elérését szolgáló alternatív megoldások kidolgozására, végül pedig a vezetés által leginkább vállalhatónak ítélt változat kiválasztására.
 
A stratégia kialakításával kapcsolatban a Consact vállalja:

  • Közreműködés a stratégiai elemzések végrehajtásában, a folyamat mentorálása.
  • Részvétel a kockázatértékelésben, alternatív megoldások tervezésében.
  • Részvétel a prioritások felállításában, illetve az ezekhez legjobban illeszkedő megoldás kiválasztásában.
  • Tanácsadói támogatás a végrehajtási folyamatban, az elért eredmények értékelésében.

 

 

strat_terv_abra_1_500