Outsourcing

Napjainkban egyre több cég, intézmény kiszervezi, kihelyezi az alapvető üzletmenetéhez szorosan nem kapcsolódó háttértevékenységeket.

Ennek az erőforrás-kihelyezésnek a legfontosabb előnye, hogy a szervezetek magas színvonalú, igényüknek pontosan megfelelő szolgáltatást kapnak és mindezt optimális költségen. Ez a kiadás összességében alacsonyabb, mintha saját maguk végezték volna el ezt a tevékenységet, sőt a magasabb háttérműködési színvonal a fő tevékenységük hatékonyságát is javítja.

Szolgáltatásaink:

 • Irányítási rendszerek működtetési feladatainak átvállalása
 • Környezetvédelmi megbízotti feladatok átvállalása

Irányítási rendszerek működtetési feladatainak átvállalása

Teljes rendszerfelügyelet

Azon ügyfeleink részére, akik minimális erőforrás-ráfordítással, mégis kellő szakmai alapossággal kívánják a már kialakított irányítási rendszerüket, rendszereiket hatékonyan fenntartani, működtetni, ajánljuk teljes körű rendszer-felügyeleti szolgáltatásunkat. (Igénytől függően akár az adminisztrációs feladatok teljes átvállalása is lehetséges.)

Ezen megoldással partnereink mentesülnek az általános rendszerfenntartási feladatok napi szinten történő koordinálása alól. Kollégáink rendszeres időközönként „belső munkatársként” jelennek meg és végzik el a szükséges feladatokat.

A módszer lehetővé teszi, hogy partnerünk költséghatékony és szakmailag tökéletes megoldással biztosítsa az irányítási rendszer üzemeltetését („minőségirányítási vezető outsourcing”).

A működés eseti támogatása

Azon ügyfeleink részére, akik önállóan működtetik irányítási rendszerüket, mégis úgy érzik, hogy időnként szükségük van tanácsadó segítségére, ajánljuk eseti szolgáltatásainkat. Ezen szolgáltatások lehetnek az irányítási rendszerrel kapcsolatos eseti speciális feladatokhoz kötődők (pl.: egyszeri rendkívüli belső audit), vagy rendszeresen végzett, visszatérő tevékenységek (pl.: rendszeres belső audit félévente)

Részfeladatok igénye esetén lehetőség nyílik projekt jellegű, vagy lehívásos alapon történő munkavégzésre.

Széles körű szakértői gárdánkból minden esetben az adott feladathoz megfelelően képzett és jól felkészült specialistát tudunk biztosítani.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok átvállalása

Cégek jogszabályi kötelezettsége: 93/1996. (VII. 4.) Korm. Rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról 1. § (1) A környezethasználó az e rendelet mellékletében (a továbbiakban: melléklet) felsorolt környezethasználatok [Kt. 4. § i) pont] végzése esetén környezetvédelmi megbízottat (a továbbiakban: megbízott) köteles foglalkoztatni. (2) A több telephelyet is üzemeltető, illetve a tevékenységén belül több környezethasználatot is végző környezethasználó a feladat ellátását egy megbízottal is biztosíthatja.

Cégünknél, környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása elsősorban a hatályos jogszabályok, illetve az ISO 14001: 2004 szabvány előírásainak történő megfelelést szolgálja. Az adminisztratív, jelentési és nyilvántartási kötelezettségeken túl feladataink ellátása során törekszünk a környezetvédelmi gyakorlat költséghatékonyságának javítására.

Az alábbi környezetvédelmi feladatok elvégzését illetve koordinálását vállaljuk:

Általános adatszolgáltatás, ügyintézés:

 • Környezetvédelmi feladatok teljes körű elvégzése, hatósági egyeztetések kapcsolattartást, ügyintézést,
 • Információk biztosítását a környezetvédelemmel kapcsolatos tervekről, érvényes és várható szabályozásokról. (területi, országos),
 • MIR adatszolgáltatás
 • Új belépők és a munkavállalók rendszeres, évenkénti oktatása
 • Alvállalkozók képzési tematikájának összeállítása
 • Jogszabályi változások nyomon követése és a megrendelő rendszeres tájékoztatása
 • Az IPPC engedélyében szereplő intézkedések határidőre történő elkészítése, végrehajtásának kezdeményezése.
 • Éves összefoglaló jelentés készítése

Hulladékgazdálkodás:

 • Anyagmérleg készítése
 • Közreműködés a veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállítására megfelelő átvevő kiválasztásában
 • Hulladék-nyilvántartó rendszer kidolgozása
 • Gyűjtési rendszer kialakításában segítség nyújtás
 • Hulladékgazdálkodási terv készítése
 • Hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás
 • EPRT-R jelentés készítése
 • Bejelentés a Környezeti Alapnyilvántartó Rendszerbe

Veszélyes anyagok és készítmények:

 • Bejelentés ÁNTSZ felé
 • Regisztráció az OKK-OKBI felé

Levegőtisztaság-védelem:

 • Éves légszennyezés mértéke jelentés (LM) elkészítése
 • Új légszennyező pontforrás engedélyeztetése, légszennyezés alapbejelentés (LAL)

Felszíni és felszín alatti vízvédelem:

 • Közreműködés a vízjogi engedély megszerzésében
 • Önellenőrzési terv kialakítása, kapcsolattartás az illetékes hatósággal
 • FAVI adatszolgáltatás, VAL jelentés elkészítése
 • Hatósági bejelentések elvégzése
 • Rendszeres vizsgálatok (talaj, víz, levegő, zaj) elvégeztetése, a legkedvezőbb ajánlat felkutatása

Felülvizsgálat, szaktanácsadás, engedélyezés

 • Teljes körű vagy részleges környezetvédelmi felülvizsgálat végzését, környezetvédelmi szaktanácsadás konkrét környezetvédelemmel kapcsolatos problémák megoldásához,
 • Telepengedély, hulladékkezelési engedély beadásához szükséges műszaki dokumentáció összeállítása, ügyintézés
 • REACH tanácsadás
 • Hulladékfelmérések, hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése (szelektív hulladékgyűjtés megtervezése az adott területre, vállalatra kivitelezve, a keletkező hulladékok elszállítatásának, újrahasznosításának, vagy ártalmatlanításra juttatásának megszervezésével, gyűjtési és tömörítési rendszerek ajánlatával),
 • Üzemi kárelhárítási tervek, havária tervek készítése
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos, az előzőekben fel nem sorolt engedélyek, adatok beszerzése, feldolgozása, elemzése, alap adatszolgáltatás elvégzése, változás bejelentése elkészítése.
 • A megbízó folyamatos üzletmenetét biztosító, illetve üzletfejlesztéséhez kapcsolódó megbeszéléseken környezetvédelmi szakértőként történő részvétel.
 • ISO 14001 rendszer kiépítése, üzemeltetése, auditálásra való felkészítés, auditon való részvétel.

 


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/data/www/wwwcons/.php/session) in Unknown on line 0