ISO 9001:2008

A CONSACT a közigazgatási szervek ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakításában, nemzetközi tanúsításra való felkészítésében, valamint utógondozásában az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező hazai tanácsadó cég. 

Szakmai segítségünkkel megvalósul az ISO 9001:2008 szabvány követelményeit teljes mértékben kielégítő minőségügyi rendszer szervezeti, dokumentációs, működési és személyi feltételeinek kialakítása, a minőségirányítási folyamatok eredményes működtetése.

Teljes körű rendszerépítés

 • minőségügyi felkészítő tréning;
 • minőségügyi helyzetfelmérés;
 • a minőségirányítási rendszer dokumentációjának (minőségügyi kézikönyv,
 • minőségirányítási eljárások, a minőségügyi rendszerhez kapcsolódó utasítások) teljes körű elkészítése;
 • belső auditor képzés;
 • bevezetés, a működés ellenőrzése, javítása;
 • tanúsítás előtti preaudit, felkészülés a tanúsításra
 • közreműködés a tanúsítási eljárás során.

Utógondozás

Annak érdekében, hogy a kialakított irányítási rendszer működtetése, a tanúsítás fenntartása a felhasználó közigazgatási szerv számára a meglévő erőforrások optimális kihasználásával valósuljon meg, a CONSACT utógondozási tanácsadást biztosít.

részvétel az irányítási rendszer fejlesztésében, tervezésében, a fejlesztések előkészítésében, lebonyolításában, az eredmények feldolgozásában, javaslatok kidolgozásában, vezetői prezentációjában;

a változások átvezetése a minőségirányítási dokumentációban, az ehhez szükséges folyamattervezés és szabályozás elkészítése, a szabályozási dokumentáció módosítása, fejlesztése (tanúsítói elvárások, jogszabályi változások, vezetői döntések, szabványváltozás, stb. miatt), kiterjesztése új tevékenységre, területre is,

 • a szabvány által előírt vezetőségi átvizsgálást megvalósító értekezletek előkészítése, igény esetén részvétel az értekezleten;
 • a rendszeres belső auditok megtervezése, végrehajtása, dokumentálása, az eredmények, tapasztalatok visszacsatolása a vezetés számára;
 • a felügyeleti auditok előkészítése, szakmai kapcsolattartás a tanúsító szervezettel;
 • új munkatársak tájékoztatása az őket érintő irányítási rendszerelemek működéséről,
 • folyamatos tájékoztatás, informálás, szakmai konzultációs rendelkezésre állás személyesen, telefonon és e-mailen keresztül.