Információmenedzsment

A szervezetek eredményességének fontos feltétele a működésük során felmerülő információs igények megfelelő szintű kielégítése. 

Természetes elvárás az információs rendszerekkel szemben, hogy pontos, valós idejű, optimálisan felhasználható formában és elvárt biztonsággal legyen képes az információkat szolgáltatni.

Tanácsadási munkánk során ezért kiemelt szerepet kap a szervezet vezetési információs rendszerének fejlesztése, optimalizálása, karbantartása.

Szolgáltatásaink:

 • Informatikai rendszer bevezetésének előkészítése
 • Információbiztonság
 • Kommunikációs audit
 • Vezetői Információs Rendszer

Informatikai rendszer bevezetésének előkészítése

A nagyobb szervezetek számára sokszor jelent komoly kihívást a több funkcionális egység tevékenységét, több különböző szintű vezető munkáját összefogó szoftverek fejlesztéséhez szükséges igények megadása, a szoftver szállító számára valóban megalapozott, egyértelmű beszerzési specifikáció kidolgozása.

Nem csak az jelent nehézséget, hogy informatikai nyelven adják meg elvárásaikat, de sokszor az is, hogy valós igényeket fogalmazzanak meg, feloldják az ellentmondásos elvárások által gerjesztett konfliktusokat és megtalálják az optimális ráfordítással megvalósítható informatikai megoldást.

Ehhez olyan szakemberek bevonására van szükség, akik átlátják a szervezet működési folyamatait, megértik a vezetők által megfogalmazott igényeket és képesek azt az informatikusok által egyértelműnek tekintett specifikációkká lefordítani. Eközben gondoskodnak arról, hogy kezeljék a kialakuló konfliktusokat és segítsék a döntéshozókat egy költséghatékony megoldás megtalálásában.

Az információs rendszerek bevezetésének előkészítésével kapcsolatban a Consact vállalja:

 • A jelenlegi és az elvárt működési folyamatok felmérését, a szoftverrel szembeni igények azonosítását, az informatikai infrastruktúra felmérését.
 • Az igények szintetizálását, redundanciák, ellentmondások megszüntetését.
 • Javaslat elkészítését, vezetői konszenzus megteremtését.
 • Végső specifikáció kidolgozását.
 • A potenciális szállítók, fejlesztők felkutatását, pályáztatását, kiválasztását.
 • Költséghatékony megoldás megtalálását.
 • Ügyfél oldali projektfelügyeletet, minőség-ellenőrzést.

Információbiztonság

Korunk gyorsuló üzleti kapcsolatai miatt a vállalati vagyonban egyre nagyobb értéket képvisel az információ. A partnereik adatainak kezelését végző vagy azokhoz hozzáférést kapó cégek felé pedig egyre fontosabb elvárás az információvédelem biztosítása. Ennek megoldására vállalkozunk az információ biztonságot figyelembe vevő irányítási rendszerek kiépítésével.

Az információ biztonsági irányítási rendszerekkel (IBIR vagy ISMS) szemben támasztott követelmények a vonatkozó törvényi szabályozásokon túl az ISO/IEC 27001:2005 szabványban, a védelmi tevékenységek megvalósítási módszerei az ISO/IEC 27002:2005 szabványban vannak megfogalmazva.

Az információs vagyon felmérésétől, az információ biztonsági kockázatelemzés különböző módszerein és a rendszerdokumentáció kialakításán át, a bevezetésig és a tanúsításig hatékony tanácsadói közreműködést tudunk biztosítani a rendszerépítés minden fázisában.

Kommunikációs audit

Hatékony külső-belső kommunikáció nélkül egyetlen szervezet sem lehet igazán sikeres. A gyenge kommunikáció mindenkire negatívan hat, az egész szervezet hatékonyságát rontja. Vajon tudja-e Ön, hogy a kollégái minden szükséges információt megkapnak-e munkájukhoz? Munkaidejük hány százalékát fordítják a szükséges információk beszerzésére, illetve mások – esetleg felesleges – tájékoztatására? Ha nem, akkor szükséges lehet egy kommunikációs audit.

Mikor érdemes kommunikációs auditot végrehajtani?

 • Rendszeresen, a belső felülvizsgálatok részeként.
 • Komolyabb szervezeti, működési változások után.
 • Új termék, szolgáltatás bevezetése után.
 • Új piacokon való megjelenést követően.

Milyen eredményt várhatunk az audittól?

 • Információ hiányból származó problémák azonosítása.
 • Információ torzulásból, téves információ továbbításból származó félreértések megismerése.
 • Felesleges adatszolgáltatás, információ előállítás és közlés feltárása.

A kommunikációs audit végrehajtásának elemei:

 • A meglévő információs csatornák és módszerek megismerése.
 • Vezetői interjúk, fókusz csoportos megkérdezések lefolytatása.
 • Kérdőíves felülvizsgálat lefolytatása.
 • A kapott eredmények elemzése, problémák azonosítása, intézkedési terv kialakítása és részvétel a megvalósításban.

Vezetői Információs Rendszer

A szervezetek vezetőinek egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legfelelősségteljesebb feladata a döntéshozatal. Ehhez szükségük van a folyamatosan rájuk zúduló adatáradatból előállított gyors, pontos, megbízható, a döntések meghozatalát támogató információkra.

A vezetői információs rendszer nem független a napi ügyviteli rendszertől, ráépül a meglévő és a napi munka során gyűjtött adatokra, azokból nyeri ki az információt elemzésre, összehasonlításra.

A vezetői információs rendszerek alkalmazási területei:

 • Tervezés, modellezés („mi lenne, ha”)
 • Költségvetés készítés
 • Végrehajtás ellenőrzés, monitoring
 • Értékelés, utókalkuláció (terv-tény adatok összeállítása)

A döntéshozatalt támogató információk lehetnek:

 • Rendszeres, visszatérő
 • Ad hoc jellegű (adatbányászat)

A vezetői információs rendszerek kialakításával kapcsolatban a Consact vállalja:

 • Igények és elehetőségek felmérését, rendszerterv kialakítását, a ráfordítás optimum meghatározását.
 • Szoftver megoldások feltárását és lehetséges szállítók felkutatását, minősítését.
 • Bevezetési projektterv elkészítését, a megvalósítási projekt koordinálását.
 • Ügyfél oldali képviseletet, folyamatközi és végellenőrzést.