GAP, GTP, GMP

A nemzetközileg általánosan elfogadott, átfogó követelményrendszerek mellett több tevékenységi területen olyan tevékenység- és termékspecifikus követelményeket is megfogalmaznak az egyes területek felé, amelyek teljesítése nélkül a vállalkozások nem kapcsolódhatnak be a nemzetközi kereskedelembe. Tapasztalataink szerint leggyakrabban a GAP, GTP, GMP, GLOBALGAP és egyéb kereskedelem specifikus követelményrendszernek való megfelelést követelik meg a külföldi partnerek.

E követelményrendszerek alapját is a Jó Higiéniai Gyakorlat és a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer működése, minőségirányítási rendszerelemek alkalmazása adja, de szigorú elvárásokat határoznak meg a termék- és folyamatszabályozással és a nyomon követhetőséggel, a szállítással, valamint a személyzet adott feladat ellátására való alkalmasságával, esetenként a környezetvédelmi és az állatvédelmi előírások betartásával kapcsolatban. Tanácsadóink ezeken a területeken is tapasztalatokkal és egyre szélesebb körű referenciával rendelkeznek, és segítségükkel sikeresen felkészülhetnek ezen követelményrendszerek speciális igényeinek kielégítésére és a terméktanúsítási rendszerek általi elvárásoknak való megfelelésre is.