FEFCO ESBO

Nemzetközi Jó Gyártási Gyakorlat szabványa hullámlemezekre és kartonokra

Az Európai Unió Bizottsága által 2000. január 12-én közzétett „Fehér Könyv” is hangsúlyozza az élelmiszer-biztonsági tevékenység „szántóföldtől a fogyasztóig” terjedő egységes szemléletű kezelését.

Ebbe a láncolatba az egyre inkább erősödő vevői nyomás miatt kénytelenek belépni az élelmiszer-csomagolóanyagok gyártói is. (lásd még BRC/IOP). Az Európai Parlament és Bizottság 2023/2006/EK rendelete is követelményeket határoz meg az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról.

 A teljes csomagolóanyag gyártáson belül született meg a FEFCO/ESBO Nemzetközi Jó Gyártási Gyakorlat szabvány a hullámlemezekre és kartonokra. Tanácsadóink tapasztalatai ezen a területen is hatékony segítséget nyújthatnak.

Az IFS Food szabvány (International Food Standard) alkotói szükségesnek látták a gyártók és az élelmiszer kereskedők közötti élelmiszer-láncszem szabályozását is, mely