Elégedettségi felmérések

Egy szervezet működését alapvetően befolyásolja a szervezeti struktúra, a kialakított funkciók és a munkatársi állomány viszonya, de legfőképpen az, hogy mennyire tud összhangot teremteni az egyéni és szervezeti célok között, és milyen hatékonysággal képes humánerőforrását céljai érdekében mozgósítani.

A dolgozók közérzete, elégedettsége meghatározója viselkedésüknek, a munkához, a munkaadóhoz fűződő viszonyuknak, teljesítményüknek.

Az Európai Minőségi Díj modell (EFQM) szerint kidolgozott mérési módszer alapján vizsgáljuk a dolgozók elégedettségét, közérzetét, lojalitását.

A felmérés során kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerekkel a következő, elégedettséget befolyásoló területekről adunk részletes információt:, munkához való viszony, munkakörülmények szervezettsége és irányítottsága, hangulat, javadalmazás, méltányosság, személyi juttatások információáramlás, információ-ellátottság, oktatási, képzési szükségletet, stb.

A kapott eredmények segítik megbízóinkat 

  • HR stratégiájuk alakításában, megvalósításában,
  • növelni a munkatársak lojalitásának, elkötelezettségének esélyét
  • növelni a dolgozók motiváltságát,
  • a munkahelyi konfliktusokat, a hatékony munkát akadályozó tényezőket felszámolásában.

Warning: Unknown: write wrote less bytes than requested in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/data/www/wwwcons/.php/session) in Unknown on line 0