Antikorrupciós index és korrupcióellenes tanácsadás

A korrupció elleni hatékony fellépés – az európai uniós források felhasználásának követelményeivel is összhangban – egyre fontosabb és sürgetőbb elvárás a közpénzek elköltésével szemben. 

Annak érdekében, hogy a működési és fejlesztési források felhasználására, valamint a beszerzésekre hatékonyan, etikus módon kerülhessen sor, elengedhetetlen, hogy a közigazgatási szervek és intézményeik megfelelő antikorrupciós eszközökkel rendelkezzenek, és fejlesszék működésük korrupcióellenes technikáit.

A Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. – külföldi és hazai kutatási eredmények és szakmai tapasztalatok, illetve nemzetközi minták alapján  – kifejlesztett egy könnyen, kis költséggel alkalmazható módszert, amely az alapja lehet a szervezeti szintű korrupcióellenes fellépésnek.

A közigazgatási korrupció-ellenes index célja, hogy 

  • felmérje az alkalmazó közigazgatási szerv korrupció-ellenes felkészültségét, védettségét a korrupcióval szemben;
  • azonosítsa a korrupciós kockázatokat;
  • megalapozza a hatékonyabb korrupció-ellenes intézkedések alkalmazását.

A közigazgatási korrupció-ellenes index tartalma

Objektív index

Az objektív index öt területen vizsgálja a korrupció-ellenes intézmények és mechanizmusok helyzetét, a belső szabályzatok és működési eljárások alkalmasságát a korrupció megelőzésére (pl. közbeszerzések lebonyolítása, belső ellenőrzés működése).

Szubjektív index

A szubjektív index az alkalmazó közigazgatási szerv kijelölt munkatársainak tapasztalataira és véleményére alapozva értékeli a korrupció-ellenes intézmények és mechanizmusok hatékonyságát.

Antikorrupciós tanácsadás

A Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. antikorrupciós tanácsadási tevékenysége keretében:

  • megállapítja a megrendelő közigazgatási szerv korrupció-ellenes indexét;
  • segítséget nyújt a hiányzó vagy hiányos belső szabályzatok, eljárásrendek antikorrupciós szempontú létrehozásában, módosításában;
  • javaslatokat tesz korrupció-ellenes technikákra és módszerekre, valamint a megrendelő közigazgatási szervre egyéniesített antikorrupciós stratégiára és módszertanra.