Változásmenedzsment

Egy változást nem attól függően érzékelünk pozitívnak vagy negatívnak, hogy általa jobb vagy kevésbé jobb helyzetbe kerülünk, hanem, hogy mennyiben vagyunk képesek befolyásolni, irányítani a folyamatot.

A szervezeti változások szükségszerűsége abból adódik, hogy a szervezetnek folyamatosan illeszkednie kell külső környezetéhez, ennek velejárója belső struktúrájának, folyamatainak állandó fejlesztése, javítása.

A vezetés alapvető dilemmája, hogy a szervezetet miként lehet egyszerre változtatni és ugyanakkor fenntartani belső stabilitását.

Munkánk során segítünk partnereinknek: egyéni, személyi szinten, szervezeti szinten,

  • felmérni, tudatosan kezelni az előrelépést segítő, illetve a fejlődés útjában álló, vagy azt lassító jelenlegi és jövőbeni, objektív és szubjektív tényezőket,
  • a piac elvárásainak megfelelve, egységes szemléletben értelmezni, átgondolni és kivitelezni a szervezet előtt álló feladatokat,
  • a növekvő és megújuló feladatok eredményes kivitelezése érdekében hatékonyabban tervezni, menedzselni és fejleszteni az egyéni, csapat- és szervezeti teljesítményeket, 
  • továbbfejleszteni a növekedést kiszolgáló menedzsment- és szervezeti struktúrát.

    valtozas_abra_350